Fysiotherapie Kind

Fysiotherapie voor uw kind is gericht op het verbeteren van het motorisch ontwikkelingsniveau. Marion Witteman heeft hier meer dan twintig jaar ervaring in en laat uw kind met een gerichte behandeling beter functioneren. Fysiotherapie bij een kind is van toepassing voor de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie Witteman is een praktijk met een modern karakter en biedt ouder en kind een warme en welkome sfeer. Wij doen er alles aan om u en uw kind zich snel thuis te laten voelen. De ruim opgezette behandelkamer stelt kinderen al snel op het gemak. Dat is de beste basis voor een succesvolle therapie, waar plezier bovendien een belangrijk onderdeel van is.

Motorische ontwikkeling van uw kind

Er zijn verschillende symptomen bij kinderen die kunnen duiden op problemen met betrekking tot de motorische ontwikkeling of bewegingsapparaat. De symptomen uiten zich bij baby’s anders dan bij peuters en kleuters en weer anders bij oudere kinderen. Bijvoorbeeld van niet om kunnen rollen bij een baby tot scheef lopen bij peuters en van kleuters die moeite hebben met knutselen tot beperkte balvaardigheden. In het algemeen geven een aantal symptomen aanleiding om fysiotherapie bij een kind toe te passen. Het gaat dan onder meer om symptomen als:

  • Pijnklachten
  • Lopen op tenen
  • Struikelen
  • Onhandig zijn
  • Scheef lopen
  • Motorische achterstand
  • Problemen met balans

Sensorische Integratie problemen

Ook met betrekking tot de zintuiglijke informatie kunnen er zich problemen voordoen. Er wordt in dit verband gesproken over Sensorische Integratie problemen. Dat uit zich eveneens in het niet optimaal functioneren. Dat kunt u bijvoorbeeld merken aan het motorisch onrustig zijn of als uw kind schrikt van geluiden en het niet prettig vindt om aangeraakt te worden. De zintuigen zelf zijn goed ontwikkeld, maar vertrouwen niet op informatie doordat er geen juiste koppeling plaatsvindt in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kunnen de zintuigen informatie doorgeven die op een andere manier ervaren wordt. Bijvoorbeeld als heel heftig of heel bedreigend.

Indien u zich zorgen maakt over uw kind kunt u voor fysiotherapie kind terecht bij Marion Witteman van Kinderfysiotherapie Witteman voor een intake. Na een gesprek en onderzoek kan een behandelplan opgesteld worden met als doel uw kind beter te laten functioneren.