Sensorische Integratie

sensoOm goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen op de juiste manier verwerkt worden door het zenuwstelsel. Dit verwerkingsproces wordt Sensorische Integratie genoemd. Sensorische Integratie is het vermogen om informatie via de zintuigen op te nemen, te selecteren en aan elkaar te koppelen.

Deze informatie komt uit ons eigen lichaam en uit de omgeving. Door onze ogen, oren, evenwichtsorgaan, spier- en gewrichtsgevoel, reuk, smaak en tast worden prikkels ontvangen en verder verwerkt in ons centraal zenuwstelsel. Dit gebeurt bij ieder mens de hele dag door, zodat we geïnformeerd blijven en in staat zijn op een goede manier te reageren.

Kinderen met sensorische integratieproblemen kunnen niet vertrouwen op de informatie van uit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf in tact zijn. Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen. Interactie houdt o.a. in: omgaan met leeftijdsgenoten, aandacht kunnen richten op een opdracht, zelfverzorging en motorische coördinatie. Verbetering zal dan ook in deze dingen merkbaar moeten worden. De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft. De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken.

Sensorische integratie een complexe materie?

Als er problemen zijn met uw kind op het gebied van sensorische integratie is dat op verschillende manieren te merken. Bijvoorbeeld als u uw kind wilt aanraken, maar uw kind duidelijk laat blijken dat niet prettig te vinden. Of als kleding voor uw kind een belasting vormt. Ook het motorisch onrustig bewegen of snel schrikken van onverwachte geluiden laat zien dat er mogelijk problemen zijn met betrekking tot sensorische integratie. Zo zijn er nog meer situaties die een signaal zijn. Bijvoorbeeld als uw kind zich vaak stoot, regelmatig valt of vaak ergens tegen aanleunt of steeds aan een stoel hangt. Marjon Witteman is een specialist op het gebied van sensorische integratie en helpt kinderen spelenderwijs om in het dagelijkse leven beter te functioneren.

Wat is sensorische integratie?

Het gaat hier om het verwerken van informatie in het dagelijkse leven die door het lichaam wordt opgenomen, geselecteerd en verwerkt. De zintuigen spelen hierbij een grote rol. Als uw kind problemen heeft met sensorische integratie is er sprake van het niet vertrouwen op deze informatie. Het centrale zenuwstelsel koppelt dan niet op de juiste manier terug. De informatie die uit de zintuigen voortkomt, kan op deze manier als bedreigend ervaren worden. Of heel heftig binnenkomen bij uw kind. In beide situaties functioneert uw kind niet optimaal. Marjon Witteman heeft als ervaren kinderfysiotherapeut hiervoor een speciale behandeling. Uw kind heeft tijdens de behandeling een belangrijke inbreng. Op een spelenderwijze manier wordt er door bepaalde zintuigen informatie te geven een gewenste reactie gecreëerd. Door de behandeling is uw kind in staat om in het dagelijkse leven op gewone situaties normaal te reageren. Onderstaande situaties kunnen op een doelgerichte manier worden behandeld.

  • Aanraking niet prettig vinden
  • Motorisch onrustig
  • Veel bewegen
  • Schrikachtig
  • Onhandigheid

Doel van sensorische integratie therapie bij kinderen

Het doel van sensorische integratie therapie bij een kind is het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden om daarna beter in het alledaagse leven te functioneren. Marjon Witteman gebruikt hiervoor in de praktijk voor Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem oefenmateriaal. Het oefenmateriaal is afgestemd op de leeftijd van uw kind. Tijdens de sensorische integratie therapie wordt alle ruimte gecreëerd voor inbreng van uw kind. Het is de bedoeling om de gewenste motorische reacties uit te lokken aan de hand van het geven van zintuiglijke informatie. Dat gebeurt uiteraard uiterst zorgvuldig en altijd in de vorm van een behandeling die spelenderwijs wordt gegeven. De behandeling zorgt ervoor dat uw kind in het dagelijkse leven beter functioneert.

Behandeling in Haarlem

Marjon Witteman heeft een praktijk voor kinderfysiotherapie in Haarlem. Als er bij uw kind sprake is van bovenstaande problemen op het gebied van sensorische integratie kunt u een afspraak maken voor een intake. Indien blijkt dat een behandeling uitkomst biedt om uw kind beter te laten functioneren in het dagelijkse leven wordt een behandelplan opgesteld. Aanmelding is onder meer mogelijk met een verwijzing van een huisarts of kinderarts. U kunt telefonisch contact opnemen met Marjon Witteman van Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem via 023 – 5270768.

Sensorische integratie therapie bij uw kind biedt uitkomst als er een SI stoornis is vastgesteld. Marjon Witteman van Kinderfysiotherapie Witteman heeft veel ervaring met de behandeling van problemen bij kinderen op het gebied van sensorische integratie. Onze praktijk in Haarlem is modern ingericht en biedt een welkome en gastvrije omgeving. De sfeer is belangrijk om uw kind zich snel thuis te laten voelen. Dat vormt namelijk een eerste basis om op een succesvolle manier sensorische integratie therapie bij uw kind toe te passen.

Zintuiglijke prikkels

Zintuiglijke prikkels zijn nodig om informatie die binnenkomt te verwerken. Bij kinderen met problemen op het gebied van de verwerking van informatie volgt er een andere reactie. Bijvoorbeeld het schrikken van een hard geluid of geen aanraking kunnen verdragen. Het is natuurlijk erg als je als ouder je kind fijn wilt knuffelen of een aai over de bol wilt geven en dat deze benadering wordt afgewezen. Kinderen kunnen de wereld in alledaagse situaties als bedreigend ervaren. Dat kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op de motorische ontwikkeling. Het overmatig bewegen of vaak ergens aan hangen zijn mogelijke signalen. Sensorische integratie therapie kan voor deze kinderen uitkomst bieden.

  • Schrikken van harde geluiden
  • Geen aanraking verdragen
  • Overmatig en onrustig bewegen
  • Vaak ergens aan hangen
  • Regelmatig stoten of vallen

Wilt u een afspraak maken met Marjon Witteman voor een intake? Neem dan contact op via het telefoonnummer 023 – 5270768.