Baby’s

Baby’s ontwikkelen zich spelenderwijs, door te spelen en te bewegen gaan ze uit zichzelf omrollen, zitten, kruipen en staan. Er zijn echter signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld: passiviteit of juist onrust, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, asymmetrie en eenzijdig bewegen. Dit kan soms gepaard gaan met problemen in de sensorische integratie verwerking.

 

Voorbeelden van indicaties bij baby’s:

  •   onrustige baby
  •   voorkeurshouding, al dan niet met een scheef/ afgeplat hoofdje
  •  asymmetrische zuigeling
  •  motorische ontwikkelingsachterstand
  •  pre- of dysmatuur geboren kind
  •  problemen met de sensomotorische integratie
  •  plexus brachialis letsel t.g.v. de bevalling (zenuwbeschadiging)
  •  aangeboren/ verworven aandoeningen