Medische Trainingstherapie Haarlem

medische trainingsterapieMedische Training Therapie betekent dat er oefentherapie wordt toegepast met een curatief of preventief karakter waarbij principes worden toegepast vanuit de trainingsleer zoals we die kennen in de sport. Dit betekent dat een oefensessie aan een bepaalde duur moet voldoen, er moeten een aantal oefeningen worden gedaan met een bepaald aantal herhalingen en series.

Wil men enig inspanningsfysiologisch effect hebben dan dient er al gauw 45-60 minuten te worden geoefend / getraind.  Tijdens MTT kunnen met name functies worden getraind. Hierbij zijn de basis  grondmotorische eigenschappen van belang t.w.: contractiliteit, lenigheid / mobiliteit, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. (Hierbij dient opgemerkt te worden dat coördinatie een afgeleide is van bovengenoemde grondmotorische eigenschappen).

Een groot deel van onze patiënten hebben pijnklachten van het houding- en bewegingsapparaat en willen van de pijnklacht afkomen. Tijdens het uitvoeren van oefeningen is het niet wenselijk om patiënten de pijn of extra pijn te laten ervaren. De kunst van het trainen is het opvoeren van de belasting zonder pijnklachten. Pijn remt  namelijk spierfunctie en is een negatieve bekrachtiger.