Vergoeding fysiotherapie

Hier volgen enkele veel voorkomende vragen en antwoorden over vergoedingen:

geld“Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?”
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

“Wat zijn de vergoedingen fysiotherapie jongeren tot 18 jaar?
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de chronische lijst staan.

 “”Wat zijn de vergoedingen fysiotherapie 18 jaar en ouder?”
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

 “Wat is de vergoeding voor bekkenfysiotherapie?”
Heeft u urine-incontinentie? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

“Wordt Fysiotherapie vergoed uit een aanvullende verzekering?”
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

“Wat zijn de prijzen voor fysiotherapie?”
Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

“Heb ik een verwijzing nodig voor fysiotherapie?”
U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/