Kinderfysiotherapie

algemeen_optimizedDe kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Kinderen hebben te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling, waar de kinderfysiotherapeut op in kan spelen. Kinderen leren vooral  spelenderwijs, en de behandeling zal vrijwel altijd een plezier voor het kind zijn.

Kinderen kunnen om allerlei redenen bij een mij onder behandeling komen, dat kan zijn bij klachten na een voorval, bv. een breuk of een verstuiking. Vaker echter komen kinderen onder behandeling omdat de motorische ontwikkeling wat anders of wat trager verloopt. Als ouder kun je je ongerust maken over de zintuigelijke en motorische ontwikkeling van je baby of kind. Maar ook de arts van het consultatiebureau of jeugdarts kan aangeven dat de ontwikkeling wat anders verloopt, evenals de leerkracht van je kind. Een vroege signalering is belangrijk, aangezien problemen in het zintuigelijk of motorisch functioneren een negatief zelfbeeld kunnen hebben op het zelfbeeld van een kind.

Mocht u nog vragen hebben over onze behandelmethode, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij leggen u het graag uit. Telefoon: 023-5270768

Kinderfysiotherapie bij praktijk Kinderfysiotherapie Witteman is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Marjon Witteman laat uw kind zich snel vertrouwd voelen in de moderne praktijk met een warme en welkome sfeer. Zij heeft al meer dan twintig jaar ervaring in kinderfysiotherapie en past de behandeling op een manier toe dat kinderen vooral spelenderwijs leren. Dat maakt het voor uw kind prettig, want plezier maakt onderdeel uit van de behandeling. Er is een speciale behandelruimte voor kinderen beschikbaar, waar uw kind zich snel thuis voelt.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie toepassen bij een kind kan al vanaf jonge leeftijd. Er wordt met betrekking tot de leeftijdscategorie een onderscheid gemaakt in symptomen die aanleiding kunnen zijn om een behandeling toe te passen. Bij zuigelingen kunnen zich symptomen voordoen als één kant opkijken, voorkeurshouding, veel huilen en overstrekken. Als peuters veel struikelen, vallen, angstig en voorzichtig zijn, kan dat aanleiding zijn om kinderfysio toe te passen. Ook als er zich problemen voordoen met het vasthouden van bestek of als uw peuter raar of scheef loopt. Bij kleuters kan er een motorische achterstand zijn die zich uit in moeite met sporten of het weigeren mee te doen aan gym. Of bijvoorbeeld in de vorm van het lastig kunnen hanteren van een potlood of moeite hebben met hinkelen en huppelen. Ook oudere kinderen kunnen met ontwikkelingsproblemen te maken krijgen, zoals moeite hebben met balans houden, pijn beleven en onhandig zijn. U kunt ook met uw kind bij Marjon Witteman terecht na een ongeval, die tot een verstuiking of een botbreuk heeft geleid.

  • Zuigelingen
  • Dreumes
  • Peuter
  • Kleuter
  • Kinderen tot 18 jaar

Intake en behandelplan

U kunt contact opnemen met Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem als u zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat het motorisch ontwikkelingsniveau is. Dat wordt met u besproken en indien er aanleiding toe is en kinderfysiotherapie een oplossing biedt, wordt een behandelplan opgesteld. U kunt zich aanmelden met een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts of consultatiebureau. Via directe toegankelijkheid fysiotherapie wordt hiertoe eveneens de mogelijkheid geboden als er geen verwijzing is, maar u zich wel zorgen maakt.