Kinderfysiotherapie

algemeen_optimizedDe kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Kinderen hebben te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling, waar de kinderfysiotherapeut op in kan spelen. Kinderen leren vooral spelenderwijs, en de behandeling met behulp van kinderfysiotherapie zal vrijwel altijd een plezier voor het kind zijn.

Kinderen kunnen om allerlei redenen bij een mij onder behandeling komen, dat kan zijn bij klachten na een voorval, bv. een breuk of een verstuiking. Vaker echter komen kinderen onder behandeling omdat de motorische ontwikkeling wat anders of wat trager verloopt. Als ouder kun je je ongerust maken over de zintuigelijke en motorische ontwikkeling van je baby of kind. Maar ook de arts van het consultatiebureau of jeugdarts kan aangeven dat de ontwikkeling wat anders verloopt, evenals de leerkracht van je kind. Een vroege signalering is belangrijk, aangezien problemen in het zintuigelijk of motorisch functioneren een negatief zelfbeeld kunnen hebben op het zelfbeeld van een kind.

Mocht u nog vragen hebben over onze behandelmethode, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij leggen u het graag uit. Telefoon: 023-5270768

Kinderfysiotherapie bij praktijk Kinderfysiotherapie Witteman is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Marjon Witteman laat uw kind zich snel vertrouwd voelen in de moderne praktijk met een warme en welkome sfeer. Zij heeft al meer dan twintig jaar ervaring in kinderfysiotherapie en past de behandeling op een manier toe dat kinderen vooral spelenderwijs leren. Dat maakt het voor uw kind prettig, want plezier maakt onderdeel uit van de behandeling. Er is een speciale behandelruimte voor kinderen beschikbaar, waar uw kind zich snel thuis voelt.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie toepassen bij een kind kan al vanaf jonge leeftijd. Er wordt met betrekking tot de leeftijdscategorie een onderscheid gemaakt in symptomen die aanleiding kunnen zijn om een behandeling toe te passen. Bij zuigelingen kunnen zich symptomen voordoen als één kant opkijken, voorkeurshouding, veel huilen en overstrekken. Als peuters veel struikelen, vallen, angstig en voorzichtig zijn, kan dat aanleiding zijn om kinderfysio toe te passen. Ook als er zich problemen voordoen met het vasthouden van bestek of als uw peuter raar of scheef loopt. Bij kleuters kan er een motorische achterstand zijn die zich uit in moeite met sporten of het weigeren mee te doen aan gym. Of bijvoorbeeld in de vorm van het lastig kunnen hanteren van een potlood of moeite hebben met hinkelen en huppelen. Ook oudere kinderen kunnen met ontwikkelingsproblemen te maken krijgen, zoals moeite hebben met balans houden, pijn beleven en onhandig zijn. U kunt ook met uw kind bij Marjon Witteman terecht na een ongeval, die tot een verstuiking of een botbreuk heeft geleid.

 • Baby´s: voorkeurshouding, afgeplat hoofdje, niet kunnen omrollen
 • Peuters: onhandig, struikelen, vallen, niet willen knutselen
 • Kleuters: moeite met knutselen, niet mee willen doen aan gym, niet fietsen
 • Jeugd: pijnklachten, evenwichtsproblemen, tekort aan spierkracht

Onze praktijk

In onze praktijk in Haarlem is de kinderfysiotherapie gericht op kinderen van alle leeftijden. Er is uiteraard wel onderscheid in de behandeling van baby´s en bijvoorbeeld kleuters of tieners. De fysiotherapie voor kinderen wordt door Marjon Witteman afgestemd op de symptomen en op de leeftijdsgroep, waarbij een individuele benadering het uitgangspunt vormt.

Symptomen en signalen bij kinderen

Elke leeftijdsgroep kent eigen symptomen en signalen die in onze praktijk voor kinderfysiotherapie behandeld kunnen worden. Een indicatie bij zuigelingen en baby´s is bijvoorbeeld een voorkeurshouding of erg onrustig zijn. Bij peuters en kleuters is een trage motorische ontwikkeling een belangrijk signaal. Bijvoorbeeld veel vallen en struikelen of een afwijkende loophouding. Bij kinderen de in schoolleeftijd kan onhandigheid, schrijfproblemen, slechte balvaardigheid of een aangeboren of verworven aandoening een indicatie zijn om behandeld te worden in onze praktijk voor kinderfysiotherapie. Uiteraard zijn er nog veel meer symptomen en signalen die aanleiding kunnen vormen om kinderfysio toe te passen. Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met Marjon Witteman om meer informatie te vragen.

Zuigelingen

Zuigelingen en baby´s tot de leeftijd van 2 jaar kunnen uiteenlopende symptomen en ontwikkelingsproblemen vertonen. Een afgeplat hoofdje ontstaat bijvoorbeeld door een voorkeurshouding van uw kindje. Het is ook mogelijk dat uw baby zich niet nog kan omrollen terwijl dat bij een reguliere ontwikkeling op een leeftijd van acht maanden wel het geval zou zijn. Zo is het ook mogelijk dat uw kindje vooral op de billen schuift om vooruit te komen of liever blijft zitten in plaats van te kruipen. Herkent u een van deze symptomen? Dan biedt kinderfysiotherapie in Haarlem uitkomst. Marjon komt bij de behandeling van uw baby bij u thuis. De vertrouwde omgeving vormt een prima basis voor de behandeling en voor het geven van advies. Bijvoorbeeld met betrekking tot het doen van oefeningen of ten aanzien van de wijze waarop u uw kindje het beste kunt positioneren. Als uw kindje de leeftijd van 12 maanden heeft, zijn er in onze praktijk in Haarlem extra mogelijkheden voor de toepassing van kinderfysiotherapie, zoals onder meer spelmaterialen.

Baby’s tot 2 jaar

Baby’s in de leeftijd tot 2 jaar kunnen een voorkeurshouding hebben. Hierdoor kan een afplatting van het hoofdje ontstaan. Of misschien lukt het uw baby nog steeds niet om zelf om te rollen. Of wil uw kindje alleen maar zitten en is er sprake van billenschuiven. Deze symptomen kunnen aanleiding zijn om voor kinderfysio in Haarlem te kiezen. Dat geldt ook als u denkt dat uw kind te traag is met zelf kunnen staan en zelfstandig lopen. Babyfysiotherapie kan voor jonge baby’s thuis door Marion toegepast worden.

Peuters

Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn volop in ontwikkeling en zeker op het gebied van motoriek. Heeft u het vermoeden dat uw peuter niet in de verwachte lijn van ontwikkeling meegaat? Bijvoorbeeld doordat er regelmatig sprake is van vallen, struikelen, angstig zijn of dat uw kind houterig is in het doen en laten? Een raar loopje is eveneens een symptoom van een mogelijk motorisch probleem. In onze praktijk in Haarlem behandelt Marjon peuters met kinderfysiotherapie om de motorische ontwikkeling te verbeteren. Neem gerust contact op voor een intakegesprek. Eventueel is mogelijk het indien daartoe aanleiding is om kinderfysio in combinatie met Sensorische Integratie therapie toe te passen. De omgeving in onze praktijk is uitnodigend en biedt met bouwmateriaal, schommels en puzzels uw peuter alle uitdaging in een kindvriendelijke praktijkomgeving.

Peuters van 2 tot 4 jaar

Of kinderfysio in Haarlem uitkomst biedt, is onder meer afhankelijk van de symptomen die uw peuter vertoont. Bij peuters is de motorische ontwikkeling van groot belang. Misschien herkent u wel dat uw kindje vaak valt of zomaar struikelt. Of is er sprake van houterigheid, angst, raar lopen of onhandigheid bij de uitvoering van simpele taken. Mocht uw kind niet willen tekenen of knutselen omdat het te moeilijk is, kan dit eveneens als een symptoom gezien worden. Kinderfysiotherapie in onze praktijk in Haarlem kan ervoor zorgen dat de motorische ontwikkeling van uw peuter verbetert.

Jeugd

Bij wat oudere kinderen zijn er herkenbare symptomen die aanleiding geven om te starten met kinderfysiotherapie. Bijvoorbeeld als er sprake is van pijnklachten tijdens sporten die blijven aanhouden. Of als er sprake is van problemen met het evenwicht of als er beperkte spierkracht is. Tijdens de kinderfysio in onze praktijk in Haarlem worden deze problemen gericht aangepakt. Overigens laten oudere kinderen niet altijd zelf merken dat er zich problemen voordoen. Of zijn zij zich er niet eens bewust van. Misschien herkent u die als ouder echter wel. Of een gymleraar of sportcoach. Ook dan is het uiteraard aan te raden om te laten beoordelen of er zich een ontwikkelingsprobleem voordoet dat met kinderfysiotherapie te behandelen is. Het bieden van net even wat extra hulp door Marjon zorgt voor een steuntje in de rug en kan de ommekeer betekenen om motorisch beter te functioneren. Marjon kijkt samen met u als ouder en uw kind wat het beste is om het doel te bereiken, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie en/of Sensorische Integratie.

Kleuters van 4 tot 6 jaar

De ontwikkeling van kleuters gaat in een rap tempo, maar is niet voor elke kleuter gelijk. Het is belangrijk om problemen op het gebied van de fijne en grove motoriek te signaleren. Kinderfysio in onze praktijk in Haarlem stimuleert de ontwikkeling. Bijvoorbeeld als uw kleuter niet goed in staat is om een pen of potlood vast te houden en te gebruiken. Hierdoor zal het tekenen niet vanzelf gaan en kunnen er ook moeilijkheden zijn met het knutselen. Als uw kleuter weigert om aan gym mee te doen, is dat ook een signaal dat er mogelijk problemen zijn met de grove motoriek.

Kinderen vanaf 6 jaar

Bij kinderen vanaf 6 jaar kunnen de signalen zich weer op andere manieren uiten. Bijvoorbeeld in de vorm van schrijfproblemen door kramp in de vingers. Moeite met huppelen en hinkelen kan eveneens wijzen op een motorisch probleem net als niet fietsen of beperkte balvaardigheden. Een holle rug kan eveneens een symptoom zijn en aanleiding zijn om voor kinderfysio in Haarlem te kiezen bij Kinderfysiotherapie Witteman.

Sensorische Integratie

Sensorische Integratie bestaat uit het vermogen om zintuiglijke informatie op te nemen in combinatie met het verwerken, selecteren en het koppelen ervan. Bij problemen op dit gebied vertrouwt het kind deze informatie niet doordat er geen juiste koppeling plaatsvindt in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor is het mogelijk dat het opnemen van informatie als een bedreiging ervaren wordt. Of juist niets worden ervaren. Beide situaties zorgen ervoor dat het kind qua (motorisch) gedrag niet optimaal functioneert. Marjon probeert tijdens de therapie spelenderwijs een bepaalde input te geven om een wenselijke (motorische) respons te bewerkstelligen. Sensorische Integratie is toe te passen voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar al dan niet in combinatie met kinderfysiotherapie in onze praktijk in Haarlem.

Intake en behandelplan

U kunt contact opnemen met Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem als u zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat het motorisch ontwikkelingsniveau is. Dat wordt met u besproken en indien er aanleiding toe is en kinderfysiotherapie een oplossing biedt, wordt een behandelplan opgesteld. U kunt zich aanmelden met een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts of consultatiebureau. Via directe toegankelijkheid fysiotherapie wordt hiertoe eveneens de mogelijkheid geboden als er geen verwijzing is, maar u zich wel zorgen maakt.

Kinderfysiotherapie Haarlem Noord

Kinderfysiotherapie in Haarlem Noord wordt toegepast in de praktijk Kinderfysiotherapie Witteman. Marjon Witteman behandelt al meer dan twintig jaar kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

In deze moderne praktijk voor kinderfysiotherapie in Haarlem Noord staat u als ouder samen met uw kind centraal. Wij bieden dan ook een warme sfeer en een aangename omgeving, waarbij de therapie spelenderwijs wordt toegepast. Zo ervaart uw kind het meer als spelen en dat vormt de beste basis om vooruit te komen en verbeteringen te zien.

Kinderfysiotherapie Haarlem Noord voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen op verschillende niveaus te maken krijgen met bewegingsproblematiek. Bij een baby kan bijvoorbeeld een voorkeurshouding ontstaan of misschien heeft u wel een huilbaby. Kinderfysiotherapie bij ons in Haarlem Noord richt zich bij kinderen op alle leeftijdsgroepen. Zo ook op peuters, kleuters, oudere kinderen en jongeren. In de leeftijd van 2 tot 6 jaar kunnen er symptomen zijn als een holle rug, problemen met sporten, zoals moeite met zwembewegingen, onjuiste penvatting en schrijfproblemen. Er zijn tevens meerdere algemene symptomen die met kinderfysiotherapie bij ons in Haarlem Noord behandeld kunnen worden, zoals:

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Laag uithoudingsvermogen
 • Coördinatieproblemen
 • Weinig spierkracht
 • Onhandigheid: struikelen, vallen
 • Raar, scheef of op tenen lopen
 • Evenwichtsproblemen

Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem Noord

Marjon Witteman is werkzaam in de praktijk Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem Noord. Hier kunt u met uw kind voor een intake terecht om tijdens een gesprek en onderzoek tot een vaststelling van het motorisch ontwikkelingsniveau van uw kind te komen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer en aangename omgeving. Indien uit het gesprek en onderzoek naar voren komt dat kinderfysio voor verbetering kan zorgen, wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin krijgt u volledig inzicht.

Tijdens de therapie wordt uw kind volledig op het gemak gesteld en worden oefeningen spelenderwijs aangepakt. Zo verbetert uw kind zonder het gevoel te hebben in behandeling te zijn de motorische vaardigheden. U kunt overigens zelf op basis van directe toegankelijkheid fysiotherapie contact opnemen met onze praktijk voor kinderfysiotherapie in Haarlem Noord als er geen verwijzing is. In dat geval wordt een korte screening uitgevoerd om te bepalen of fysiotherapie voor uw kind de oplossing is. Indien dat niet het geval is, verwijzen wij u door naar de huisarts

Als u een praktijk voor kinderfysiotherapie zoekt, bent u bij Kinderfysiotherapie Witteman aan het beste adres. Marjon Witteman voert de praktijk kinderfysiotherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar en heeft al meer dan twintig jaar ervaring. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in een omgeving waar de behandeling plaatsvindt. In onze moderne praktijk voor kinderfysiotherapie is er sprake van een warme en gastvrije sfeer. Daarmee wordt al een basis van vertrouwen gelegd. Tijdens de behandeling zelf ervaart uw kind het niet als een therapie, maar eerder als een leuke beleving. De nadruk ligt bij kinderen namelijk op het spelenderwijs leren en daar komt ook veel plezier bij kijken.

Intake of korte screening

Op basis van een verwijzing van een kinderarts, consultatiebureau, medisch specialist of leerkracht kan er in onze praktijk voor kinderfysiotherapie een intake worden gedaan. Er volgt dan een gesprek en een beoordeling van het niveau van uw kind op het gebied van de motorische ontwikkeling. De beoordeling wordt met u besproken en indien nodig wordt er een behandelplan vastgesteld. Als er nog geen verwijzing is, maar u zich wel zorgen maakt over uw kind kunt u voor een korte screening bij Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem-Noord terecht. De screening vindt dan plaats op basis van directe toegankelijkheid fysiotherapie. DFT staat voor een korte screening waarbij er geen verwijzing is. Er wordt beoordeeld of u met de hulpvraag voor uw kind in onze praktijk voor kinderfysiotherapie op de juiste plek bent. Als dat niet zo is, vindt er een verwijzing plaats naar de huisarts.