Kinderfysiotherapie

algemeen_optimizedDe kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Kinderen hebben te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling, waar de kinderfysiotherapeut op in kan spelen. Kinderen leren vooral spelenderwijs, en de behandeling met behulp van kinderfysiotherapie zal vrijwel altijd een plezier voor het kind zijn.

Kinderen kunnen om allerlei redenen bij een mij onder behandeling komen, dat kan zijn bij klachten na een voorval, bv. een breuk of een verstuiking. Vaker echter komen kinderen onder behandeling omdat de motorische ontwikkeling wat anders of wat trager verloopt. Als ouder kun je je ongerust maken over de zintuigelijke en motorische ontwikkeling van je baby of kind. Maar ook de arts van het consultatiebureau of jeugdarts kan aangeven dat de ontwikkeling wat anders verloopt, evenals de leerkracht van je kind. Een vroege signalering is belangrijk, aangezien problemen in het zintuigelijk of motorisch functioneren een negatief zelfbeeld kunnen hebben op het zelfbeeld van een kind.

Mocht u nog vragen hebben over onze behandelmethode, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij leggen u het graag uit. Telefoon: 023-5270768

Kinderfysiotherapie bij praktijk Kinderfysiotherapie Witteman is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Marjon Witteman laat uw kind zich snel vertrouwd voelen in de moderne praktijk met een warme en welkome sfeer. Zij heeft al meer dan twintig jaar ervaring in kinderfysiotherapie en past de behandeling op een manier toe dat kinderen vooral spelenderwijs leren. Dat maakt het voor uw kind prettig, want plezier maakt onderdeel uit van de behandeling. Er is een speciale behandelruimte voor kinderen beschikbaar, waar uw kind zich snel thuis voelt.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie toepassen bij een kind kan al vanaf jonge leeftijd. Er wordt met betrekking tot de leeftijdscategorie een onderscheid gemaakt in symptomen die aanleiding kunnen zijn om een behandeling toe te passen. Bij zuigelingen kunnen zich symptomen voordoen als één kant opkijken, voorkeurshouding, veel huilen en overstrekken. Als peuters veel struikelen, vallen, angstig en voorzichtig zijn, kan dat aanleiding zijn om kinderfysio toe te passen. Ook als er zich problemen voordoen met het vasthouden van bestek of als uw peuter raar of scheef loopt. Bij kleuters kan er een motorische achterstand zijn die zich uit in moeite met sporten of het weigeren mee te doen aan gym. Of bijvoorbeeld in de vorm van het lastig kunnen hanteren van een potlood of moeite hebben met hinkelen en huppelen. Ook oudere kinderen kunnen met ontwikkelingsproblemen te maken krijgen, zoals moeite hebben met balans houden, pijn beleven en onhandig zijn. U kunt ook met uw kind bij Marjon Witteman terecht na een ongeval, die tot een verstuiking of een botbreuk heeft geleid.

  • Zuigelingen
  • Peuters
  • Jeugd

Onze praktijk

In onze praktijk in Haarlem is de kinderfysiotherapie gericht op kinderen van alle leeftijden. Er is uiteraard wel onderscheid in de behandeling van baby´s en bijvoorbeeld kleuters of tieners. De fysiotherapie voor kinderen wordt door Marjon Witteman afgestemd op de symptomen en op de leeftijdsgroep, waarbij een individuele benadering het uitgangspunt vormt.

Zuigelingen

Zuigelingen en baby´s tot de leeftijd van 2 jaar kunnen uiteenlopende symptomen en ontwikkelingsproblemen vertonen. Een afgeplat hoofdje ontstaat bijvoorbeeld door een voorkeurshouding van uw kindje. Het is ook mogelijk dat uw baby zich niet nog kan omrollen terwijl dat bij een reguliere ontwikkeling op een leeftijd van acht maanden wel het geval zou zijn. Zo is het ook mogelijk dat uw kindje vooral op de billen schuift om vooruit te komen of liever blijft zitten in plaats van te kruipen. Herkent u een van deze symptomen? Dan biedt kinderfysiotherapie in Haarlem uitkomst. Marjon komt bij de behandeling van uw baby bij u thuis. De vertrouwde omgeving vormt een prima basis voor de behandeling en voor het geven van advies. Bijvoorbeeld met betrekking tot het doen van oefeningen of ten aanzien van de wijze waarop u uw kindje het beste kunt positioneren. Als uw kindje de leeftijd van 12 maanden heeft, zijn er in onze praktijk in Haarlem extra mogelijkheden voor de toepassing van kinderfysiotherapie, zoals onder meer spelmaterialen.

Peuters

Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn volop in ontwikkeling en zeker op het gebied van motoriek. Heeft u het vermoeden dat uw peuter niet in de verwachte lijn van ontwikkeling meegaat? Bijvoorbeeld doordat er regelmatig sprake is van vallen, struikelen, angstig zijn of dat uw kind houterig is in het doen en laten? Een raar loopje is eveneens een symptoom van een mogelijk motorisch probleem. In onze praktijk in Haarlem behandelt Marjon peuters met kinderfysiotherapie om de motorische ontwikkeling te verbeteren. Neem gerust contact op voor een intakegesprek. Eventueel is mogelijk het indien daartoe aanleiding is om kinderfysio in combinatie met Sensorische Integratie therapie toe te passen. De omgeving in onze praktijk is uitnodigend en biedt met bouwmateriaal, schommels en puzzels uw peuter alle uitdaging in een kindvriendelijke praktijkomgeving.

Jeugd

Bij wat oudere kinderen zijn er herkenbare symptomen die aanleiding geven om te starten met kinderfysiotherapie. Bijvoorbeeld als er sprake is van pijnklachten tijdens sporten die blijven aanhouden. Of als er sprake is van problemen met het evenwicht of als er beperkte spierkracht is. Tijdens de kinderfysio in onze praktijk in Haarlem worden deze problemen gericht aangepakt. Overigens laten oudere kinderen niet altijd zelf merken dat er zich problemen voordoen. Of zijn zij zich er niet eens bewust van. Misschien herkent u die als ouder echter wel. Of een gymleraar of sportcoach. Ook dan is het uiteraard aan te raden om te laten beoordelen of er zich een ontwikkelingsprobleem voordoet dat met kinderfysiotherapie te behandelen is. Het bieden van net even wat extra hulp door Marjon zorgt voor een steuntje in de rug en kan de ommekeer betekenen om motorisch beter te functioneren. Marjon kijkt samen met u als ouder en uw kind wat het beste is om het doel te bereiken, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie en/of Sensorische Integratie.

Sensorische Integratie

Sensorische Integratie bestaat uit het vermogen om zintuiglijke informatie op te nemen in combinatie met het verwerken, selecteren en het koppelen ervan. Bij problemen op dit gebied vertrouwt het kind deze informatie niet doordat er geen juiste koppeling plaatsvindt in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor is het mogelijk dat het opnemen van informatie als een bedreiging ervaren wordt. Of juist niets worden ervaren. Beide situaties zorgen ervoor dat het kind qua (motorisch) gedrag niet optimaal functioneert. Marjon probeert tijdens de therapie spelenderwijs een bepaalde input te geven om een wenselijke (motorische) respons te bewerkstelligen. Sensorische Integratie is toe te passen voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar al dan niet in combinatie met kinderfysiotherapie in onze praktijk in Haarlem.

Intake en behandelplan

U kunt contact opnemen met Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem als u zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat het motorisch ontwikkelingsniveau is. Dat wordt met u besproken en indien er aanleiding toe is en kinderfysiotherapie een oplossing biedt, wordt een behandelplan opgesteld. U kunt zich aanmelden met een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts of consultatiebureau. Via directe toegankelijkheid fysiotherapie wordt hiertoe eveneens de mogelijkheid geboden als er geen verwijzing is, maar u zich wel zorgen maakt.