Fysiotherapie peuter

Fysiotherapie bij een peuter verdient uiteraard een werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van het kind. Marjon Witteman is wat dat betreft de aangewezen persoon om fysiotherapie bij uw peuter toe te passen. De praktijk van Kinderfysiotherapie Witteman in Haarlem is sfeervol ingericht met een modern interieur en een warm karakter. Peuters voelen zich dan ook snel op hun gemak in de praktijk. De behandelruimte is als een uitnodigende omgeving ingericht en voor de oefeningen wordt allerlei spelmaterialen gebruikt. De peuterfysiotherapie vindt dan ook spelenderwijs plaats.

Reden voor behandeling

Fysiotherapie kan bij peuters om meerdere redenen uitkomst bieden. In de peuterleeftijd spelen, springen, klauteren en ravotten kinderen graag. Ook wordt kennisgemaakt met het knutselen, tekenen en bijvoorbeeld fietsen. Er zijn peuters die in dit opzicht net niet helemaal meekomen met de leeftijdsgenootjes of het zelfs helemaal niet leuk vinden om bijvoorbeeld te rennen of te fietsen. Of vinden het niet prettig om de handen te gebruiken om te knutselen. Dat kan op zich een aanwijzing zijn dat de motorische ontwikkeling nog niet goed op gang gekomen is. Fysiotherapie bij uw peuter kan dan een oplossing bieden. Er zijn meerdere indicaties die vaker voorkomen bij peuters en aanleiding geven om kinderfysiotherapie toe te passen. Bijvoorbeeld een grote mate van onhandigheid, vallen en struikelen, maar ook het hebben van een houterige houding of angstig zijn. Als uw peuter raar of scheef loopt en een stijve motoriek heeft, kan dat eveneens een indicatie zijn. Op het gebied van de fijne motoriek is het niet goed kunnen vasthouden van bestek of een potlood een mogelijke indicatie dat fysiotherapie voor uw peuter uitkomst biedt.

  • Achterstand in motorische ontwikkeling
  • Struikelen, vallen, scheef of raar lopen
  • Problemen met fijne motoriek
  • Aangeboren of ontstane aandoening

Intake fysiotherapie peuter

U kunt aan de hand van een verwijzing een afspraak maken bij Marjon Witteman voor een intakegesprek. Kinderfysiotherapie Witteman is te bereiken via 023 – 527 07 68. Tijdens de intake volgt er een gesprek en wordt uw kind onderzocht. Op deze manier stelt Marjon het motorische ontwikkelingsniveau vast en aan de hand van de uitkomst kan er een behandelplan volgen voor fysiotherapie voor uw peuter.