Kinderfysio Haarlem

Kinderfysio in Haarlem biedt uitkomst in verschillende situaties. Het is daarbij belangrijk dat uw kind zich vertrouwd voelt tijdens de behandeling. Bij Marjon Witteman in de praktijk is dat snel het geval. Dat merkt u aan de warme en open sfeer die aanwezig is in de praktijk van Kinderfysiotherapie Witteman. Bovendien heeft Marion al meer dan twintig jaar ervaring in het behandelen van kinderen van alle leeftijden. Kinderen kunnen met de meest uiteenlopende symptomen te maken krijgen. Dat kan in het dagelijkse leven voor problemen zorgen. De symptomen variëren doorgaans per leeftijdscategorie en de kinderfysio in Haarlem wordt daar door Marion uiteraard op afgestemd.

Kinderfysio voor baby’s tot 2 jaar

Baby’s in de leeftijd tot 2 jaar kunnen een voorkeurshouding hebben. Hierdoor kan een afplatting van het hoofdje ontstaan. Of misschien lukt het uw baby nog steeds niet om zelf om te rollen. Of wil uw kindje alleen maar zitten en is er sprake van billenschuiven. Deze symptomen kunnen aanleiding zijn om voor kinderfysio in Haarlem te kiezen. Dat geldt ook als u denkt dat uw kind te traag is met zelf kunnen staan en zelfstandig lopen. Babyfysiotherapie kan voor jonge baby’s thuis door Marion toegepast worden.

Kinderfysio voor peuters van 2 tot 4 jaar

Of kinderfysio in Haarlem uitkomst biedt, is onder meer afhankelijk van de symptomen die uw peuter vertoont. Bij peuters is de motorische ontwikkeling van groot belang. Misschien herkent u wel dat uw kindje vaak valt of zomaar struikelt. Of is er sprake van houterigheid, angst, raar lopen of onhandigheid bij de uitvoering van simpele taken. Mocht uw kind niet willen tekenen of knutselen omdat het te moeilijk is, kan dit eveneens als een symptoom gezien worden. Kinderfysiotherapie in onze praktijk in Haarlem kan ervoor zorgen dat de motorische ontwikkeling van uw peuter verbetert.

Kinderfysio voor kleuters van 4 tot 6 jaar

De ontwikkeling van kleuters gaat in een rap tempo, maar is niet voor elke kleuter gelijk. Het is belangrijk om problemen op het gebied van de fijne en grove motoriek te signaleren. Kinderfysio in onze praktijk in Haarlem stimuleert de ontwikkeling. Bijvoorbeeld als uw kleuter niet goed in staat is om een pen of potlood vast te houden en te gebruiken. Hierdoor zal het tekenen niet vanzelf gaan en kunnen er ook moeilijkheden zijn met het knutselen. Als uw kleuter weigert om aan gym mee te doen, is dat ook een signaal dat er mogelijk problemen zijn met de grove motoriek.

Kinderfysio voor kinderen vanaf 6 jaar

Bij kinderen vanaf 6 jaar kunnen de signalen zich weer op andere manieren uiten. Bijvoorbeeld in de vorm van schrijfproblemen door kramp in de vingers. Moeite met huppelen en hinkelen kan eveneens wijzen op een motorisch probleem net als niet fietsen of beperkte balvaardigheden. Een holle rug kan eveneens een symptoom zijn en aanleiding zijn om voor kinderfysio in Haarlem te kiezen bij Kinderfysiotherapie Witteman.